Konkurs "CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa"

Data: 14.09.2021 r., godz. 08.18    98
Konkurs promujący profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

Konkurs kierowany jest do uczniów szkoł podstawowych i ponadpodstawowych, oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego w celu popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego, kształtowania świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, pożarów w obiektach mieszkalnych oraz zaktywizowanie do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz wymagane oświadczenia poniżej:

1. Regulamin konkursu.
2. Karta zgłoszenia.
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna
4. Oswiadczenie autorskie prawa majątkowe