Doświetlamy gminę.

Data: 28.09.2021 r., godz. 14.54    178
Wrzesień był miesiącem bardzo wielu inwestycji w naszej gminie z uwagi na realizację zadań dofinansowanych w 50% w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021

 mias logo.jpg (32 KB)

 

Wrzesień był miesiącem bardzo wielu inwestycji w naszej gminie z uwagi na realizację zadań dofinansowanych w 50% w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021.

W dniu 27 września zakończone zostały prace w sołectwie Kolonia Bądków i Nowa Długowola. Mieszkańcy tych miejscowości mogą już cieszyć się z nowych linii oświetleniowych, które w ramach zadania dobudowano, a także wymieniono stare lampy na nowe. Wykonane prace  przyniosą nie tylko oszczędności w zużyciu energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale wpłyną również na jakość oświetlenia i estetykę miejscowości gminnych. Zdecydowanej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na zadanie „Budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Nowa Długowola” pozyskano dotację w wysokości  9 975 zł., natomiast na zadanie „Modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków” kwotę 9 750 zł.

Nadal jeszcze trwają prace w sołectwie Modrzewina, gdzie na zadanie „Zagospodarowanie terenu sołectwa Modrzewina” gmina otrzyma środki w kwocie 9 944 zł. oraz w sołectwie Józefów, gdzie na zadanie „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów gmina Goszczyn” pozyskano kwotę 10 000 zł.

 

IMG20210928135053.jpg (2.59 MB)

 

IMG20210928140528.jpg (1.51 MB)