Gmina Goszczyn otrzymała ok 2,5 mln dotacji!

Data: 28.10.2021 r., godz. 00.00    868
Dotacja dla naszej gminy przeznaczona zostanie na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn”.

Koszty całkowite zadania to prawie 2,5 mln zł. Otrzymane środki to aż 95% wartości całej inwestycji. Z budżetu gminy dołożone zostanie jedynie 123 tyś. zł. w wyniku realizacji inwestycji powstanie sieć wodociągowa w miejscowości Bądków o długości 2035 m oraz studnia o głębokości 197 m. w miejscowości Goszczyn.

gmina_goszczyn.jpg (354 KB)