Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Data: 14.03.2023 r., godz. 00.00    442
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zadanie pn. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zadanie pn. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Więcej informacji pod linkiem:  https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/otwarte-konkursy-ofert/wspieranie-rozwoju-gospodyn-aktywnych-spolecznie.html