Zgłoś szkodę rolniczą - ruszyła aplikacja suszowa

Data: 10.08.2023 r., godz. 00.00    288
Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ

Zgłoś szkodę rolniczą - ruszyła aplikacja suszowa

 

  • Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód). Wniosek w aplikacji można złożyć po zbiorze plonu głównego.

 

 

  • W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

 

  • Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej, zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok. Wnioski do Urzędu Gminy można składać do 15 września.