Nabór dodatkowy na kandydatów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Data: 05.09.2023 r., godz. 00.00    156
Do 8 września można zgłaszać swoją kandydaturę do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Prawo do kandydowania posiadają wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe.

Nabór dodatkowy na kandydatów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

 

Do 8 września można zgłaszać swoją kandydaturę do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Prawo do kandydowania posiadają wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe.

SKM_C257i23090509300.jpg (339 KB)