INFORMACJA

Data: 12.05.2021 r., godz. 00.00    156
W związku z planowaną przebudową drogi na ulicy Kozietulskiej w Goszczynie, zwracam się z prośbą o zgłoszenie się do Urzędu Gminy osób, które chcą podłączyć do gminnej sieci wodociągowej swoje działki przylegające do drogi. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powyższej drodze, podłączenie do sieci wodociągowej nie będzie możliwe.

W związku z planowaną przebudową drogi na ulicy Kozietulskiej w Goszczynie, zwracam się z prośbą o zgłoszenie się do Urzędu Gminy osób, które chcą podłączyć do gminnej sieci wodociągowej swoje działki przylegające do drogi. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powyższej drodze, podłączenie do sieci wodociągowej nie będzie możliwe.