Klub Senior +

Liczba odwiedzających: 707

 

Klub Senior + w Goszczynie

z siedzibą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Klub "Senior+" powstał zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 współfinansowanego  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub Senior+ w Goszczynie został utworzony jako Ośrodek wsparcia o zasięgu ogólnogminnym i działa w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Goszczynie nr XI.65.2019 z dnia 6 grudnia.2019r. Klub zapewnia wsparcie seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Kierownik Klubu:

Pani Aneta Rek

Zajęcia odbywają się:

Poniedziałki  od godz. 17.00 do 20.00

Środy            od godz. 17.00 do 20.00

 

Deklaracja uczestnictwa w Klubie druk do pobrania