Wydziały Urzędu Gminy

Liczba odwiedzających: 755
L.p. Imię i nazwisko

Zakresy

1 Waldemar Kopczyński  Wójt Gminy
2 Jadwiga Strączewska  Sekretarz Gminy
3 Alicja Goc-  Inspektor ds. obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, przeciwdziałania alkoholizmowi
4 Anna Sambor  Podinspektor ds. planowanie przestrzennego, budownictwa, dróg, gospodarki gruntami
5 Marta Senator - Podinspektor Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  inwestycji i remontów, zamówień publicznych
6 Agnieszka Cieślak   Zastępca Kierownika USC, pozyskiwanie funduszy europejskich, promocja

 

 

7

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Monika Ptasińska 

 

Kierownik referatu, obsługa Rady Gminy, kadry

8 Magdalena Krzosek  Inspektor ds.  oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia
9 Anna Pietrzak  Pomoc administracyjna ds. ochrony środkowiska, rolnictwa oraz obsługi sekretariatu Urzędu
10 Michał Gawot  Młodszy referent ds. obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz informatyki

 

11

REFERAT FINANSOWY

Małgorzata Chojecka 

 

Skarbnik Gminy 

12 Bogumiła Pietrusińska  Inspektor ds. obsługi finansowej i płac
13 Izabela Kot - Księgowy Księgowy jednostek
14 Anna Michalczyk - Księgowy  Księgowy Urzędu
15 Ewelina Wiewiór - Referent 
Referent ds. wymiaru podatków, archiwum
16 Sylwia Rek - Jaźwińska  Podinspektor ds. księgowości podatkowej