Położenie

Liczba odwiedzających: 6326

 

Kontur_Gminy_Goszczyn_2.jpg (387 KB)

Gmina Goszczyn to gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, powiat grójecki. Wśród 10 gmin powiatu zajmuję dziesiąta lokatę pod względem powierzchni i liczby ludności. Gminę o powierzchni 58 km2 zamieszkuję 3000 mieszkańców utrzymujących się głównie z rolnictwa, pracujących w 630 gospodarstwach rolnych .Gmina Goszczyn liczy 11 sołectw   Jakubów, Bądków, Długowola, Goszczyn, Józefów, Kolonia Bądków, Modrzewina Nowa Długowola, Olszew, Romanów,  Sielec.  Bezrobocie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi około 4 %. W ewidencji Urzędu Gminy zarejestrowanych jest 120 przedsiębiorców w większości działających w zakresie handlu i usług transportowych. Mieszkańcy gminy są zaopatrzeni w wodę z trzech ujęć: Goszczyn , Sielec i Józefów. Z sieci wodociągowej o długości 30 km korzysta 450 odbiorców. Gminę obsługuję jedna oczyszczalnia ścieków wybudowanych w 2002 roku.   Główne tendencję rozwojowe gminy Goszczyn to: dalsze wodociągowanie i kanalizacja, poprawa nawierzchni i dróg, rozwój bazy kulturowo- sportowej, utworzenie strefy dla przemysłu. 

Gmina Goszczyn jest położona na wysoczyźnie Rawskiej. Jest to obszar lekko pofalowanej wysoczyzny polodowcowej. Wysoczyzna ograniczona jest od południa Doliną Pilicy, na wschodzie natomiast doliną Kraski – Jeziorki gdzie przechodzi łagodniej w bardziej wyrównaną i obniżoną równinę warszawską. 
Obszar ten charakteryzuję się małym zalesieniem i brakiem naturalnych zbiorników wodnych. Przez teren Gminy Goszczyn przepływa rzeka Dylewka ( Czarna Woda), która stanowi lewostronny dopływ Pilicy, do której wpada w połączeniu z rzeką Borówką jako rzeka Rykolanka w miejscowości Rynek w gminie Promna. Źródła cieku znajdują się   w okolicy Kozietuły Nowe na wysokości 150 m n.p.m .  Dylewka o długości 5,6 km i szerokości koryta 2,5 metra odwadnia obszar 162 km2 w gminie Mogielnica i Goszczyn. Niestety jej wody są dość zanieczyszczone  przez pobliskie domostwa i zakłady.