Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Data: 08.10.2021 r., godz. 14.07    116
Do 5 listopada 2021 r. trwa nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

nazwa.jpg (20 KB)Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowymDo 5 listopada 2021 r. trwa nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia są dzieci, wnuki i prawnuki osób pracujących niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej w miejscowości objętej PPGR, czyli w naszym przypadku w miejscowości Sielec.

W związku z powyższym Wójt Gminy Goszczyn zwraca się z prośbą o zgłaszanie się (najpóźniej do 13.10.2021 r. ) osób uprawnionych (dzieci i młodzież ze szkoły średniej) do Urzędu Gminy w Goszczynie, do p. dyrektor PSP w Sielcu Joanny Gąsiorowskiej oraz do sołtysa wsi Sielec Grzegorza Skrzeczyńskiego.

Aby gmina mogła złożyć wniosek konieczne jest zebranie oświadczeń od uprawnionych osób (wzór oświadczenia pod artykułem). Druki oświadczeń dostępne są zarówno w Urzędzie Gminy, jak też u p.dyrektor i u sołtysa. 

WYMAGANE OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA.doc (118 KB)

OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ.doc (119 KB)