Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

Data: 16.05.2023 r., godz. 00.00    118
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goszczyn na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”