Deklaracja dotycząca wykorzystywanych źródeł ciepła przez właścicieli

Data: 08.07.2021 r., godz. 00.00    88
Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/
lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goszczyn (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Na wysłanie deklaracji został wyznaczony termin 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących . W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Bez tytułunastr.jpg (226 KB)