Prace na drogach rozpoczęte.

Liczba odwiedzających: 326
13.06.2021r.

flGA.png (340 b)         GOFDLO.png (77 KB)

 

Wraz z początkiem czerwca rozpoczęły się prace na drogach gminnych w miejscowości Goszczyn ul. Dylewska oraz w miejscowości Długowola o łącznej długości 1751 mb. w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn: droga nr 160403W w Długowoli, droga nr 160417W Kolonia Bądków – Goszczyn”. Gmina Goszczyn w dniu 9 czerwca 2021 r. podpisała na tą inwestycję umowę z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 1 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskana dotacja stanowić będzie 70% całkowitej wartości zadania.

Przebudowę dróg wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa wybrane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym.